Met Remote IT komen de IT professionals van buiten de Nederlandse grenzen. De IT professionals werken vanuit meerdere locaties voor hun opdrachtgever. Die communiceert rechtstreeks met zijn developers. Ze zijn universitair geschoold, spreken goed Engels en hebben ervaring met agile software development.

Deze service is ontstaan vanuit de krapte op de arbeidsmarkt. De IT-arbeidsmarkt is als nooit tevoren opgebloeid, waardoor in tal van specialismen krapte is ontstaan. Structureel is er een groeiende vraag naar IT functies om de digitaliseringshonger van bedrijven te stillen.

De tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn te vergelijken met die van voor de crisis in 2008. Voor IT-werknemers die zich in het midden van hun loopbaan bevinden, is er maar één werknemer beschikbaar tegenover 16 vacatures. Young professionals met enkele jaren ervaring zijn zelfs nog meer in trek. Door de sterk gestegen vraag zijn ook de inhuurtarieven van applicatie gerelateerde functies flink gestegen in de afgelopen jaren.

De schaarste aan professionals voor IT-functies zal voorlopig blijft bestaan. Afhankelijkheid van externe inhuur is daarmee een realiteit waar weinig organisaties aan ontkomen.

Om de kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT talent te dichten, worden in toenemende mate scholingsprogramma’s opgetuigd. Intussen is er behoefte aan alternatieven. Bijvoorbeeld nearshoring vanuit Oekraïne waar sprake is van een sterk ontwikkeld IT personeelsbestand.


Robin Boerhof
04-05-2018