Zo voorkom je personeelstekort in tijd van schaarste   

De Nederlandse economie groeit sterk de laatste jaren. En dat heeft tot flink meer werkgelegenheid geleid. Een mooi resultaat waar iedereen van profiteert. Maar het heeft ook een probleem zichtbaar gemaakt dat als maar groter wordt: Hoe gaan we de vacatures bij bedrijven invullen?

Eind 2017 sprak het UWV over 1 miljoen vacatures. Deze krapte spitst zich met name toe op de sectoren: onderwijs, bouw, ICT, horeca, zorg en transport.

Uitdagingen per sector

Uiteraard zijn er de nodige verschillen per sector. Zo geven werkgevers in de bouw en ICT aan dat zij de juiste kwalificaties bij kandidaten missen. Hierdoor kunnen zij veel van hun vacatures niet invullen.

Werkgevers in de horeca, transport of zorgsector zien werknemers vertrekken omdat zij hun baan op termijn fysiek niet meer volhouden. Of omdat het hun privé leven te veel belemmert. Tot slot verliezen sommige sectoren hun aantrekkingskracht door een hoge werkdruk met minder goede verdiensten, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs.

Inspelen op schaarste

Hoe kunnen we de schaarste in de sectoren beïnvloeden? Dat heeft met veel verschillende factoren te maken. In de eerste plaats kan er geïnvesteerd worden in onderwijs, zoals bij ICT onderwijs. Dat levert flink meer ICT specialisten op die vaak direct aan het werk kunnen.
In de tweede plaats vormt omscholen een optie. Mensen die geen uitzicht meer hebben op een baan in hun huidige sector of dit werk niet meer willen doen, omscholen naar een sector waar vraag is naar deze mensen.

Bevolkingsgroepen activeren

Daarnaast liggen kansen bij het gericht activeren van bevolkingsgroepen. Door opvang (financieel) aantrekkelijker en flexibeler te maken, kunnen we de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces vergroten. Daarnaast liggen kansen bij werknemers uit het buitenland. Door diploma’s beter op elkaar af te stemmen vergroten we de aantrekkelijkheid van Nederland. Transport is daarvan al een goed voorbeeld. Tot slot zouden statushouders betrokken kunnen worden bij de arbeidsmarkt. Vluchtelingen met een bedrijfsvergunning mogen werken en hebben dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen we het voor statushouders eenvoudiger maken om snel aan het werk te gaan.

Remote IT

Een andere manier om de vraag aan professionals bij bedrijven op te lossen laat Bkonnect zien met ‘Remote IT’. Remote IT maakt gebruik van IT talent over de grens. Goed opgeleide IT-professionals gaan voor werkgevers uit Nederland aan de slag vanuit Oekraïne. De IT-ers zijn universitair geschoold, spreken goed Engels en worden speciaal voor de klant geworven en geselecteerd. De werkzaamheden worden vooraf goed doorgesproken en de klant staat in direct contact met de specialisten die voor hen werken.

Bijkomende voordelen

  • De klant kan op elk moment met haar medewerkers overleggen en ze periodiek bezoeken. Zij bezoeken ook de klant en haar collega’s in Nederland.
  • De klant kan op elk moment opschalen.
  • De klant bespaart fors op haar kosten in relatie tot inhuur in Nederland.

Aanpak tot succes

Legio oplossingen en kansen om vacatures optimaal in te vullen. Bkonnect neemt jou dit graag uit handen, zodat werkgevers zich kunnen richten op eigen werkzaamheden. Dankzij onze professionele recruiters is de beste kandidaat altijd dichtbij. Een afspraak is zo gemaakt! Wij komen graag bij je op bezoek, maar je bent natuurlijk ook van harte welkom op onze locatie in Deventer.

Bas Rapstok
10-04-2018